• Ubezpiecz samochód
    i poczuj się pewnie na drodze
  • naprawiamy na miejscu
  • holujemy do warsztatu
  • zapewniamy transport osób
Ubezpiecz samochód
20% taniej
Podaj numer telefonu i datę końca aktualnej polisy - oddzwonimy z ofertą.
Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektornicznej lub na kontakt telefoniczny
Nota prawna
Zadzwoń: 22 563 23 94
Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. i Aviva sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4B, w celu przedstawienia Ci ofert ubezpieczeniowych oraz zawarcia i realizacji umowy. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne i przysługuje Ci prawo dostępu do treści przekazywanych danych i ich poprawiania, usuwania oraz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Szczegółowy opis sposobu przetwarzania danych osobowych zamieszczony jest w polityce prywatności na stronie internetowej www.aviva.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter marketingowy, przybliżający w ogólny sposób, charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują właściwe ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.aviva.pl.Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc do konsultanta(tel .503280399).

Materiał marketingowy nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000009857NIP: 526-020-99-98. Wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 59 360 000 zł.